Adilkhan Yerzhanov

Frame tratto dal film “Assault” di Adilkhan Yerzhanov