Gronskij-Novye-Mytischi

Alexander Gronskij, Pastoral, 2008-2012. Novye Mytishchi I, Suburbs of Moscow, Russia. Courtesy of the artist.